PËRVOJA NË TË CILIN MUND TË MBËSHTETENI

Ninz S.p.A është prodhuesi udhëheqës Italian i dyerve kundër zjarrit me pjesëmarrjen 70% në treg. Përvoja e konsoliduar në fushë, njohja e standarteve dhe raporti cilësi--çmimi optimal janë karakteristikat më të shquara të  kompanisë. Gjatë viteve, oferta është zgjeruar në dyert shumëshërbimësh metalike dhe në spektrin e gjërë të pajisjeve shtuese. Përveç Italisë, Ninz S.p.A gjithashtu i vë produktet e veta në shumë vende të tjera evropiane siç janë Francë, Greqi, Portugali, Rumani, Spanjë, Slloveni… dhe vende jashtë Bashkimit evropian siç janë: Turqi, Rusi dhe Panama. 

Prodhimi kryhet në tre objekte të ndryshme- Bolzano dhe Ala (TN) ku gjithashtu janë vendosura edhe zyrat për hulumtim dhe zhvillim, shitje dhe logjistik. Objekti I tretë po ndërtohet në Alë, me qëllim që t’i përmirësojë më tepër kapacitetët prodhuese.

Nga fillimet e veta në 1953. Si kompani e vogël familjare për përpunimin e metalit, gjatë viteve kompania u zhvillua në udhëheqësin industrial me 250 punonjësit. Stimuli kryesor për rritjen buron nga pronari, Karl Ninz, i cili ishte i pari që prezantoi prodhimin e dyerve kundër zjarrit në vitin 1976.